Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att registrera din intresseanmälan
Jag söker boende i:

Genom att jag och eventuell medsökande skickar denna intresseanmälan via Internet, ger jag/vi mitt/vårt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att Ekmans AB har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min/vår ansökan om hyresobjekt. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag/Vi lämnar också mitt/vårt samtycke till att Ekmans AB lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig/oss lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Mitt namn kan komma att skickas till avflyttande hyresgäst i en eventuell erbjudandesituation. Jag är medveten om att Ekmans AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.

Öppettider

Månd-Fred
8.00 – 17.00


Akuta ärenden ring jourtelefon

070-601 55 77


Felanmälan

Tel: 070-601 55 77
e-post: info@ekmansab.se


Journummer

Vid akuta problem i lägenhet såsom vattenläcka eller dylikt
Tel: 070-601 55 77  


Polis, räddningstjänst och ambulans vid akutsituationer

Tel: 112

Polis, icke akut

Tel: 114 14